• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

odpadyInformujemy, że od 23 sierpnia 2023 r. na terenie gminy Świdnica będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane spod adresu zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320), na tydzień przed planowanym odbiorem. Prosimy dzwonić jedynie w wyznaczonym terminie.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są przez cały rok w ramach opłaty ponoszonej z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz gminy Świdnica rok, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Metalowców 4 w Świdnicy, na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.).

Odpady do PSZOK-a przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym (885 066 505) umówieniu wizyty.

Punkt czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 10:00 do 14:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, we własnym zakresie w ramach opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów następujących frakcji:

 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (z samochodów osobowych)
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
 • odzież i tekstylia.

Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

Szczegółowe informacje dostępne na www.zomswidnica.pl

Harmonogram odbioru odpadów wielkobagarytowych w gminie Świdnica 2023

   

Lp.

REJON

DATA

1

ZAWISZÓW, SULISŁAWICE, WIŚNIOWA

2023-08-23

2

OPOCZKA, MAKOWICE, JAKUBÓW

2023-08-30

3

BYSTRZYCA DOLNA

2023-09-01

4

BOLEŚCIN

2023-09-06

5

BYSTRZYCA GÓRNA

2023-09-08

6

PSZENNO

2023-09-13

7

BURKATÓW

2023-09-15

8

WILKÓW, NIEGOSZÓW, PANKÓW

2023-09-20

9

LUBACHÓW, ZŁOTY LAS, MODLISZÓW

2023-09-22

10

WIERUSZÓW, KRZYŻOWA

2023-09-27

11

STACHOWICE, STACHOWICZKI, LUTOMIA MAŁA

2023-10-02

12

WITOSZÓW DOLNY, os. DZIKOWIEC, os. POŁUDNIOWE, os. KROKUS

2023-10-06

13

BOJANICE

2023-10-09

14

KOMORÓW

2023-10-13

15

WITOSZÓW GÓRNY, POGORZAŁA

2023-10-20

16

SŁOTWINA, os. NAD POTOKIEM

2023-11-10

17

LUTOMIA GÓRNA

2023-11-17

18

GOGOŁÓW, MIŁOCHÓW

2023-12-01

19

KRZCZONÓW, JAGODNIK

2023-12-06

20

MOKRZESZÓW

2023-12-08

21

GRODZISZCZE

2023-12-13

22

LUTOMIA DOLNA

Harmonogram wywozu śmieci 2024 r.

 

male

Poprzednia nasza strona 2005r.-2014r.

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów