• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form


1257-1279 - w tym okresie właścicielem terenu Burkatowa staje się "Pan
   Burchard wójt komesa  Johannesa von Wrbna"
1377 - Gunther von Ronow sprzedał Burkatów Hugo von Beschow
nieznany rok - Mattias von Lemberg
nieznany rok - Wilhelm von Heinrichow
1410 - Heincze von Ronau
1419 - właściciel Burkatowa nazywa się Hans Nasse.
1461 - wraz z Bystrzycą Grn. i Omiecinami należy do Heinza Kunemanna
   von Seidlitz
1491 - Thyme i Jorge Seidlicz
1548 - Melchior Seidlicz i Hans Seidlicz.
1550 - jako współwłaściciele są wymieniani Abraham von Seidlicz oraz
   Balzer von Nimptsch zu  Bogen
1591 - Conrad von Niemitz wymieniany jest jako właściciel dóbr
    burkatowskich.
1600 - Wiglas von Schiedel kupuje Burkatów
1623 - najmłodszy syn Wieglasa przejmuje Burkatów
1680 - Jacob Ernst von Freynfeld a po nim Wilhelm von Freynfeld
1734 lub 1740 - Johan Christoph von Seher Thoss auf Tannhausen
1743 - Johan August von Seher Thoss auf Tannhausen
1751 - Amalia Dorota von Schiendel
1752 - Heinrich Ludwig Carl von Hochberg auf Furstenstein
1755 - Eleonora Elżbieta Maximiliana von Murdach, córka von Hochberga
1766 - Charlotta Christiana von Maltzahn, córka Eleonory.
1795 - dobra bystrzyckie i burkatowskie kupuje hrabia Rzeszy Carl Frantz
   Christoph Erdman von  Puckler auf Tannhausen.
   W rękach rodziny von Puckler Burkatów pozostał do końca II wojny 
   światowej.
 


Opisy rodzin, do których udało nam się dotrzeć.


SEYDLITZ (y), Baronowie i Panowie, von.
Prastara i znakomita, szlachecka rodzina, baronowie na Śląsku i w Poznańskiem, która to musi mieć wspólne pochodzenie z baronami
v. Kurzbach.
Ich wspólne gniazdo rodzinne leży w Turyngii, skąd skierowali się do Czech, gdzie baronowie v. Seydlitz mieli swa siedzibę.
- Najpierw znajdujemy Berharda v. Seydlitz, który był 695 Mistrzem Ceremonii u Papieża Eugena I.
- Daniel i Hans v. Seydlitz w roku 1284 otrzymali w Regensburgu od Cesarza Rudolpha z Habsburgów zezwolenie na uczestnictwo w turnieju.
- Już od roku 1165 Balthasar v. Seydlitz był w Radzie Śląskiej.
- Heinrich v. Seydlitz starszy był w 1298 mężnym pułkownikiem Cesarza Alberta I, i Tobias v. S. w 1306 głównym podkomorzym w Królestwie Czeskim (Böhemen).
- W roku 1499 Hans v. S. był zarządcą ziemskim książęcych Schweidnitz i Jauer.
- Melchior v. S. był w 1557 dworzaninem w Schweidnitz.
- Christoph v. S., kolo roku 1640 zmarły, zapisał swój bogaty księgozbiór Bibliotece St. Marii Magdaleny we Wrocławiu.
- W roku 1714 Kasper v. S. byl Generallieutenantem kirasjerów.
- Starym gniazdem rodzinnym v. S. na Śląsku był Schönfeld koło Schweidnitz.
Także był Koske, Hönigern, Briese, Simsdorf, Karkoschke, Maliau, Leipe koło Oelsischen, Schmolwitz, Guhlau kolo Wrocławia.
- Do v. S. należały także Kapsdorf, Bielawa (Bielau), Schmitzdorf, Kuna, Struse, Burkersdorf, Grunau, Schmelwitz, Krasków (Kratzkau), Gellendorf, Zuchel.
- Ferdinand Sigmund, Baron v. S. z Gr. i Kl. Golau, Hartmannsdorf, w 1806 był szefem, Konsystorza i Kolegium we Wrocławiu.
- Syn jego, Heinrich Ferdinand Sigmund, Baron v. S. und Gohlau, posiadał wtedy Schmelwitz.
- Linia tego Domu pisała się również Seidlitz-Kurzbach. Osiedli oni w Prowincji Poznanskiej, i do dziś są tamże jeszcze majętni. Protoplastą tej linii jest Baron Peter v. Kurzbach-
Zeidlitz.
- Grocho, Pobelwitz i Schermeisel onże posiadał. Konstantin v. S. und K. posiadal Güter Srodka, Strzysmin i Orle k. Zirke. Jego syn, Theodor v. S., posiadal Winiec, Chwalowo i Padniewko, a Karl v. S był porucznikiem w 2 Regimencie (Gerde-Landwehr-Uhlanenregimente) w Berlinie.
- Na koniec tych informacji wspomnijmy jeszcze człowieka, który nazwisko v. Seydlitz okrył wiekopomną sławą, generała kawalerii, dowódcy Regimentu Kirasjerów, Generała Inspektora kawalerii na Śląsku, dziedzica Minkowski na Śląsku i Schermeisel (Trzemaszna) w Prowincji Poznańskiej, Barona Fridricha Wilhelma v. Seydlitz.
Urodził się on 3 Lutego 1721 w Cleve i zmarł 8 Listopada 1773 w Ohlau. Jego doczesne szczątki spoczywają w zamkowym ogrodzie w Minkowski kolo Brieg.
- v. Seydlitz tytułują się: na srebrze trzema czerwonymi rybami jedna pod druga, a nad hełmem pomiędzy dwoma bawolimi rogami, z których prawy jest czerwony, a lewy srebrny, dwie leżące na krzyż lance ze srebrną i czerwoną chorągwią. Labry są srebrne i czerwone."

M.s.Siebmacher, I s. 56, Sinapius I s. 880 u.f. II s. 997 u.f.Rodzina von Pückler
Ród Pücklerów zalicza się do jednych ze starszych rodzin germańskich. Ich wędrówka po Europie rozpoczęła się prawdopodobnie nad Renem kilkanaście stuleci temu.
Następne ślady prowadzą przez Austrię a pierwsze przekazy pisemne pochodzą z XIII wieku z Szydłowca/Schedlau na opolszczyźnie. Z tego też miejsca wywodzą się trzy najważniejsze gałęzie rodu: von Limpurg, von Muskau i von Burghaus .
O ile dość dostępna jest genealogia dwóch pierwszych rodów to najbardziej interesująca nas gałąź pojawia się w wielu miejscach na Śląsku mniej więcej od XVII wieku.
Hrabia Rzeszy Karl Franz Christoph Erdman von Pückler kupuje dobra w Bystrzycy Górnej wraz w Omiecinami, Lubachowem, Doliną Śląską i Burkatowem w styczniu (10 lub 17) 1795 roku. Rok później umiera we Wrocławiu. Pozostawia syna i córkę. Urodzony 16 czerwca 1788 roku syn Erdman August Sylvius przejmuje dobra w roku 1812. 24 czerwca 1816 poślubia spokrewnioną z Hohenzolernami Annę Antoniette Charlottę Sophię von Maltzan und Militsch, umiera 12 października 1826 roku.
Córka Karla Franza Christopha Erdmana urodziła się 9 czerwca 1789 i na chrzcie otrzymała imiona Philippina Sophia Josephina Charlotta. Wyszła za mąż w roku 1807 za hrabiego Erdmana Karla Gottloba von Sandreczky-Sandrafchutz z Bielawy.
Erdman August Sylwius prawdopodobnie miał przynajmniej czwórkę rodzeństwa w tym dwie siostry. Prawdopodobnie najstarszy z synów Karl Alexander Ludwig Erdmann urodzony w Jedlince 9 lipca 1817 roku obejmuje dobra rodzinne Bystrzycy Górnej i pozostałych wsi w roku 1843.
W maju 1844 roku poślubia księżniczkę Karoline von Reuss j.L później posługującą się przydomkiem von Köstritz, urodzoną 4 grudnia 1820 roku w Klemzig. Jej rodzicami byli hrabia Heinrich LX von Reuss j.L (urodzony 4 czerwca 1784) oraz księżniczka Dorothee von Carolath-Beuthen (urodzona 16 listopada 1799).
Karl Alexander Ludwig Erdmann zmarł w Bystrzycy Górnej w dniu 1 lipca 1899 roku pozostawiając następujących potomków:
1. Księżniczkę Maria von Pückler urodzoną 17 grudnia 1845 we Wrocławiu
2. Hrabiego Eberharda von Pückler und Tannhausen (1847-1894)
3. Hrabiego Friedricha von Pückler-Burghauss (1849 - 1920)
4. Hrabiego Heinricha von Pückler urodzonego 25 kwietnia 1851 w Bystrzycy
5. Księżniczkę Dorothea von Pückler urodzoną 29 grudnia 1853 w Neudorf
6. Księżniczkę Anna von Pückler (1855-1874)
7. Hrabiego Karla von Pückler (1857-1943)

Harmonogram wywozu śmieci 2024 r.

 

male

Poprzednia nasza strona 2005r.-2014r.

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów