• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

1412W minioną sobotę na terenie Lasu Modliszowskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2022” w których uczestniczyła jednostka OSP Burkatów. Celem głównym było sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków z terenu powiatu świdnickiego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i dużych rozmiarach powstałych w wyniku pożarów lasów. Doskonalenie sprawności Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia działań podczas gaszenia pożaru obszarów leśnych. Sprawdzenie skuteczności alarmowania, wyposażenia i działania wytypowanych jednostek Kompanii Gaśniczej „Świdnica” WOO. Sprawdzenie przygotowania terenów leśnych do prowadzenia działań gaśniczych i ustalenie zasad współpracy z kierownictwem Nadleśnictwa Świdnica oraz współdziałania z patrolem leśnym i samolotami gaśniczymi. Sprawdzenie sprawności sieci hydrantowej i innych źródeł zaopatrzenia wodnego, sprawdzenie dróg dojazdowych do poszczególnych oddziałów leśnych i możliwości manewrowania sprzętem ratowniczo - gaśniczym. Sprawdzenie założeń Planu Ratowniczego Powiatu Świdnickiego. Ponadto ćwiczenia mają na celu sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomach interwencyjnym i taktycznym oraz współpraca z innymi służbami i instytucjami. W manewrach oprócz jednostek Ochotniczej jak i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły również inne służby w tym Straż Leśna wraz z Leśniczymi, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Służba Więzienna, które również sprawdzały swoje umiejętności współpracując ze sobą w różnych założeniach zawartych w planie manewrów.

Harmonogram wywozu śmieci 2024 r.

 

male

Poprzednia strona OSP

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów