• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

male konferencja

Ponad 6,3 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego trafiło do ochotniczych straży pożarnych, w 11 gminach w 6 powiatach w woj. dolnośląskim.

15 listopada br. w Burkatowie, nastąpiło uroczyste przekazanie wozów strażackich oraz odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”.

 

12 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3128/V/16 o przyznaniu dofinansowania dla projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród 11 zakwalifikowanych wniosków, tj. 72 punkty na 78 możliwych do uzyskania i jako jedyny otrzymał dotację. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, lub poważnych awarii. Wszystkie OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG). Zlokalizowane są w 6 powiatach: świdnickim, wołowskim, średzkim, lubańskim, dzierżoniowskim, jaworskim. W ramach projektu zakupiono 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt hydrauliczny w postaci pomp, nożyc i węży, rozpieraczy ramieniowych, rozpieracza teleskopowego, zestawu do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi.

Powiat

Gmina

Nazwa jednostki OSP
i zakupiony sprzęt

świdnicki

Gmina Świdnica

OSP Burkatów- średni samochód ratowniczo-gaśniczy + hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego.

dzierżoniowski

Gmina Dzierżoniów

OSP Ostroszowice- średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

świdnicki

Gmina Jaworzyna Śląska

OSP Jaworzyna Śląska średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

jaworski

Gmina Męcinka

OSP Męcinka - średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

świdnicki

Gmina Strzegom

OSP Goczałków - średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

średzki

Gmina Udanin

OSP Ujazd Górny - średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

świdnicki

Gmina Żarów

OSP Pożarzysko - średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

lubański

Gmina Leśna

OSP Leśna – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

świdnicki

Gmina Marcinowice

OSP Tworzyjanów - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

lubański

Gmina Siekierczyn

OSP Siekierczyn - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

wołowski

Gmina Brzeg Dolny

OSP Brzeg Dolny - hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego.


Zakup 10 nowoczesnych samochodów strażackich i sprzętu, to efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP w Świdnicy Tomasza Szuszwalaka i naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego KP PSP w Świdnicy Sulisława Piotrowskiego. Pragnę im za to merytoryczne wsparcie bardzo podziękować. Słowa uznania i podziękowania należą się działowi inwestycji Urzędu Gminy, a w szczególności Sebastianowi Pietraga i zastępcy wójta Zbigniewowi Kanickiemu, na których spoczywał obowiązek koordynowania projektu. Zakupione pojazdy z pewnością najbardziej ucieszą strażaków ochotników, których załogi są często pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Jednak głównym celem naszego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów, w których zlokalizowane są OSP oraz skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie ich skutków, tj. zarówno strat w mieniu jak również w środowisku naturalnym. Sprawna i dobrze wyposażona jednostka OSP skróci czas udzielenia pomocy osobom poszkodowanym do 8 minut zgodnie z założeniami Powiatowego Planu Działań Ratowniczych. Dziękuję kolegom i koleżankom samorządowcom za współpracę i zaufanie, przy realizacji projektu – podkreślała wójt Teresa Mazurek, lider projektu podczas konferencji w Burkatowie.

Statystyka projektu:
6 348 359,51 zł - wartość całkowita
4 037 350,11 zł – przyznane dofinansowanie (64%)

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.

Tekst- Gmina Świdnica.

Harmonogram wywozu śmieci 2024 r.

 

male

Poprzednia strona OSP

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów