• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

Pogoda

Login Form

Nowy sprzęt i samochód dla OSP BurkatówPonad 6,5 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych trafi do ochotniczych straży pożarnych z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego. Decyzją zarządu województwa projekt, którego liderem jest gmina Świdnica uzyskał dotację w wysokości 4,17 mln zł. ze środków unijnych.

 

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych. 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Tylko w ostatnim roku na działania i wydatki inwestycyjne OSP w gminie Świdnica zostało przeznaczonych blisko 350 tys. zł.

To dobra wiadomość nie tylko dla gminy Świdnica, ale i jednostek OSP w powicie świdnickim. Do naszego powiatu trafi łącznie  5 nowoczesnych wozów strażackich. To efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP Tomasza Szuszwalaka - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Obecny projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne. Dotyczy zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W ramach projektu gmina Świdnica planuje zakupić sprzęt w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie i sprzętu ratownictwa drogowego. Wartość przedsięwzięcia w zakresie gminy wyniesie ponad 895 tys. zł. Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 7 takich pojazdów. Ponadto planowany jest zakup 3 samochodów bojowych lekkiego typu oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Procent dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to 64 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy to 36 % wydatków kwalifikowanych. Łączna wartość projektu opiewać będzie na ok. 6,56 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wyniesie ponad 4,17 mln zł. Okres realizacji projektu to rok 2017.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z następującymi gminami: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna, Męcinka, Siekierczyn, Strzegom, Udanin, Żarów, Marcinowice. Liderem projektu jest Gmina Świdnica.

Tekst ze strony Urzędu Gminy Świdnica.

Harmonogram wywozu śmieci 2022 r.

smieci2022 male

Poprzednia strona OSP

Strona naszej parafii

parafia

Copy Right © 2015 Burkatów